WIE

Work Interest Explorer (WIE) er eit profesjonelt nettbasert karriererettleiingsverktøy for utforsking av interesser. Verktøyet er utvikla av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og pedagogisk-psykologisk rådgjevar Nina Hagerup, og er basert på RIASEC-systemet. Ein kan velje å bruke heile eller deler av verktøyet, og det kan brukast i ein-til-ein rettleiing eller i grupperettleiing, eller i ein kombinasjon av desse. Wie er fleksibelt og kan brukast som prosessverktøy over lengre tid (f.eks. gjennom 3 år i vidaregåande skule eller eit attføringsløp), eller det kan brukast i rettleiing over ein kort periode eller berre ein enkelttime. Meir informasjon om WIE finn du her.

Aktuelle lenkjer:

Karriereverktøy.no