Kartleggingsverktøy

Karriere Sogn og Fjordane har tilgang til ulike verktøy som kan brukast i rettleiingssamtalane. I mange tilfelle kan bruk av slike verktøy vere eit godt hjelpemiddel for å reflektere rundt eigen situasjon, ressursar og moglegheiter. Ein kan bruke heile eller deler av desse verktøya, dette vert vurdert i lag med den som søkjer rettleiing.

Dei tilsette ved Karriere Sogn og Fjordane er sertifiserte til å bruke kartleggingsverktøya WIE, Jobpics og SCI.