Jobbsøkjartips

Når du skal søkje jobb, er det viktig at du:

  • er trygg på eigen kompetanse og veit kva du kan
  • tenkjer utradisjonelt
  • orienterer deg i arbeidsmarknaden
  • finn fram til ledige jobbar du har lyst til å søkje på
  • lagar ein god CV
  • skriv ein målretta jobbsøknad
  • førebur og gjennomfører eit godt jobbintervju
  • jobbsøkjartips