Høgare utdanning

Ein viktig del av det å ta karriereval er å orientere seg om kva som fins av moglegheiter. Det å ta ei utdanning gir eit sterkt fundament å stå på i møte med arbeidslivet.

Det fins mange alternative utdanningsvegar, og det kan virke overveldande og uoversiktleg å orientere seg om kva som fins. Ved å bruke nettet aktivt i søk etter utdanning vil du lettare kunne strukturere og prioritere enkelte utdanningsvegar framfor andre.

Til høgre finn du nyttige lenkjer med informasjon om utdanning på alle nivå i Noreg og utlandet.

Opptakskrav
Søknad og søknadsfristar