Nyttig å tenkje gjennom før samtala:

 • Kvifor ynskjer du karriererettleiing?
 • Kva forventar du at vi kan hjelpe deg med?
 • Har du vitnemål og attestar?
 • Kva er interessene dine?
 • Kva er du god til?
 • Er det noko som hindrar deg i å komme vidare? (helse, økonomi, mobilitet osv.)


I samtala forventar vi at du:

 • er ærleg og direkte
 • reflekterer over personlegdom, ynskjer og behov
 • er klar for å undersøkje ulike moglegheiter
 • er open for tilbakemeldingar frå rettleiar
 • jobbar med det som er avtalt mellom timane
 • kjem til avtalt tid, eller avbestiller i god tid


Kva du kan forvente av oss:

 • fortruleg og nøytral profesjonell karriererettleiing
 • kartlegging av eigne evner, interesser og verdiar
 • kartlegging av eigen kompetanse
 • refleksjonar og bevisstgjering om eigen situasjon
 • rettar og moglegheiter innan utdanning/arbeid
 • hjelp med cv, søknad og førebuing til jobbintervju
 • samtaletid ca. 1 tim