Bestill time


Dersom du ynskjer samtale med karriererettleiar, ber vi deg fylle ut skjemaet på denne sida, og vi vil kontakte deg så snart som mogeleg.

Før du kjem til samtale kan det vere lurt å tenkje gjennom desse punkta:

  • Kvifor ynskjer du karriererettleiing?
  • Kva forventar du at vi kan hjelpe deg med?
  • Har du vitnemål og attestar?
  • Kva er interessene dine?
  • Kva er du god til?
  • Er det noko som hindrar deg i å komme vidare? (helse, økonomi, mobilitet osv.)