Roger Kjærgård, forelesar på rådgjevarsamlinga 2016

Rådgjevarane i grunnopplæringa og vidaregåande skule var samla på Skei med forelesing om, òg godt arbeid innan karriererettleiing. Det vart òg informert om nye innsøkingsrutiner, informajon om dette vert lagt ut på sfj.no.  Hovudforelesninga v/ Roger Kjærgård var spennande, der han presenterte godt fagstoff mellom anna hovudlinene frå NOU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn. Rådgjevarane på ungdonsskulane og vidaregåande skule + PPT jobba saman i grupper med bruk av DOTS-modellen Eit gruppearbeid som skal arbeidast vidare med framover. 

Roger Kjærgård

Lenkje til presentasjonen til Roger Kjærgård.   

Og til presentasjonane om innsøkingsrutinane