Rådgjevarsamlinga 2016 på Skei 1. og 2. nov. nærmar seg. Her finn du meir informasjon

IMG_2074.jpg

Rådgjevarsamling 2016 på Skei 1. og 2. nov

I år er den årvisse rådgjevarsamlinga lagt til Thon Hotel Jølster på Skei 1. og 2. november. Vi fortset arbeidet med karrierettleiing, karrierekompetanse og karrirerlæring som vi starta opp på samlinga i fjor. I år har vi vore så heldige og fått Roger Kjærgård til å leie oss gjennom første dag av samlinga. Han var den første som har teke doktorgrad på karriererettleiing i Noreg, og han leia òg ekspertutvalet som laga NOU "Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn". Denne er no ute på høyring. På bildet leverer han rapporten til kunnskapsministeren.

I tillegg vert det informasjon om innsøking til vidaregåande opplæring, og gjennomgang av nokre nye søknadsrutinar.

Programmet finn du her

Påmeldingsfristen er dessverre ute.