Næringsreisa 2016

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

 

Årets næringssreise vert datoane 28. og 29. september

 

Spennande og framtidsretta prosjekt som skal gje informasjon spesielt til rådgjevarar på ungdomstrinnet, i vidaregåande skule og rådgjevarar frå NAV

 

            Reisa vert i Nordfjord med tema:

·         Samarbeid  Stryn VGs og Eid VGs når det gjeld ny velferdsteknologi innan Helse og Oppvekstfag

og Måløy VGs med Restaurant og Matfag.

·         Håpar vi også i år får mange påmelde.

 

Hugs å sette av datoane no.

Påmelding kjem i august.

 

Samarbeidspartane er opplæringskontora, Vidaregåande skular og Karriere Sogn og Fjordane.