Rådgjevarsamling i Loen

Presentasjonane frå den årlege rådgjevarsamlinga i på Hotel Alexandra i Loen 3. og 4. november er no klare. Sogn og Fjordane fylkeskommune var arrangør, og ca 80 rådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule, PPT og OT deltok. Tema for samlinga i år var karriere-, fag- og yrkesrettleiing i grunnopplæringa. Innleiarar høgskulelektor Eirik Hagaseth Haug, Høgskulen i Lillehammer og førsteamanuensis Ann Karin Sandal frå Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Presentasjon Eirik H.Haug

Presentasjon Ann Karin Sandal dag 1

Innsøking skuleåret 2015-2016

Presentasjon Ann Karin Sandal dag 2

Presentasjon systemperspektiv Ann Karin Sandal dag 2