Ynskjer du å skifte jobb eller ta utdanning?

Karriere Sogn og Fjordane tilbyr gratis karriererettleiing for deg som ynskjer å skifte jobb eller ta utdanning, eller er i ein situasjon der du må tenkje nytt.
Bestill ein gratis rettleiingstime.

Kvar går vegen vidare?        Foto: S.K. Flekke    

Kvar går vegen vidare?        Foto: S.K. Flekke    

Aktuelt